tisdag 16 februari 2010

Sjung om studentens lyckliga dagar

Tänk dig en student. Denna varelse som ständigt klagar över dålig ekonomi. När studenten väl har fått stålars på kontot åker denne genast in till stan för diverse nödvändiga inköp (två par sommarskor i februari exempelvis). De resterande 29 dagarna av månaden ägnar studenten sedan åter åt pengaklagan. Sjukt störigt. Shut up will you? Ingen är intresserad av din dåliga ekonomi!
*Känner mig träffad*

Inga kommentarer: