fredag 18 februari 2011

Förskräckelse

Som vän av ordning frågar jag mig dageligen följande:- Varför människor som smakar på vinet innan första skålen äro utbringad fortfarande får lov att leva?- Varför det finnes bordsherrar som inte gör sin plikt och konverserar med sin bordsdam åtminstone en kvart eller sådär, oavsett hur fruktansvärt tråkig damen i fråga är.- Varför någon vid sina sinnens fulla bruk placerar sin serviett på bordet innan sällskapet är helt färdigt med middag och redo att flanera vidare in i salongen för kaffe och avec?Förstår de då icke att detta beteende får dem att framstå som ociviliserade kreatur??!!!